Ugrás a tartalomra

Múzeumi pedagógia

Múzeumi pedagógia

A Tevan-alapítvány céljai között egyaránt szerepel a Tevan család szellemi örökségének megismertetése, megőrzése, gondozása, különös tekintettel a nyomdaipari, művészeti tevékenységekre, valamint a művészeti és kulturális értékek megismertetése, és a szellemiségével rokon oktatási tevékenységre.

Alapítványunk éppen ezért a humán tárgyak tanításában egy új szemléletű interaktív oktatási módszert dolgozott ki, mely lehetővé teszi az irodalomnak – mint általános és középiskolai tantárgynak és mint olvasmánynak – a teljes körű, tetszőleges tematikájú számítógépes feldolgozását. Módszerünk lényegesen megkönnyíti a tanulást, és elsajátíthatóbbá teszi a tananyagot diákok, ezen belül hátrányos helyzetű, magatartászavaros, hiperaktív és egyéb beilleszkedési, szociális és teljesítményzavaros tanulók, egyetemi hallgatók, valamint felnőttek számára.

A módszer lényege:
Az informatika irodalomoktatásban való felhasználhatóságának gyakorlati lehetősége abban áll, hogy az informatika segítségével feldolgozott szépirodalom – az egyén aktivitására és kreativitására alapozva szinte észrevétlenül válik sajáttá és élménnyé, épül tudássá, kompetenciává, tehát ott és úgy hasznosul az egyén további tevékenységében, ahogy azt az oktatást végzők célként megtervezik.

Az informatikával, mint eszközzel történő oktatás lehetővé teszi a lényeg kiemelését, csoportokba, alcsoportokba, és különféle szempontok szerinti rendezését, visszakereshetőségét, s horizontális távlatban tárhat fel témákat, amelyben /tan/könyv alakban igen távol eső tartalmak kerülhetnek természetszerűleg egymás mellé. Akik nem jártasak azonban az informatikában, s az alapszintű kezelést sem ismerik, az irodalommal együtt vezetjük be őket a technika elsajátításába.

Így az egyes tananyagi témák egy teljesebb összefüggésrendszerbe kerülve sokkalta érthetőbbé válnak a diákok számára, mert a széles skálájú ismeretanyag egy több szempontú feltárást-befogadást eredményez. Így a különféle képességű tanulóknak módjuk van a számukra legérdekesebb, alkatukhoz, adottságaikhoz legközelebb álló eszközöket alkalmazni, amivel kialakul bennük az egész tanulási eseményhez szükséges pozitív érzelmi indíttatás. E pontról a feladatok egyéb részei és teljessége már sokkal könnyebben kidolgozható számukra, mintha csupán írott szöveg megtanulásával, mintegy passzívan kellene egy tananyagot elsajátítaniuk.


Részletes tematika

  1. Kiállításokhoz kapcsolódó irodalomórák - A tematika minden évben kapcsolódna az állandó Petőfi kiállításhoz (Tanuljátok meg, mi a költő!), valamint évente az új időszaki kiállításokhoz:
2008 – Nyugat-kiállítás.

  2. Rendhagyó irodalom órák - Az interaktív órák módszer messzemenően alkalmas tananyagrészek összefoglaló óráinak lebonyolítására is. Jelenleg a PIM honlapján szereplő tematika: A középkori magyar irodalom, Babonák, rítusok a népi hiedelemvilágban és a költészetben, A magyar líra 1945-től a ’70-es évek végéig, A határon túli magyar irodalom.

 3. Differenciált óraajánlatok - E módszer kiváló eszköz a nehezen kezelhető, hiperaktív, hátrányos helyzetű tanulók neveléséhez, mert a feladatok egyénre szabottan könnyíthetők, illetve nehezíthetők. Általános és középiskolák. Irodalom tagozatos gimnáziumok. Megkönnyíti, hogy a PIM regisztrált NDA pontként működik a közeljövőben.

4. Bemutató órák - Fővárosi általános-és középiskolai tanároknak, valamint irodalom iránt érdeklődőknek szervezünk bemutató órákat a Fővárosi Pedagógiai Intézettel közösen. A PIM írói hagyatékait és az iskolai tananyagot figyelembe véve állítjuk össze az óra anyagát.

5. Felnőttoktatás, „lifelong learning” - Az interaktív órák messze túlmutatnak az internetezésen és a tantárgyi kereteken. Elindíthat olyan alternatív folyamatokat, melyek lehetővé teszik az egész életen át tartó tanulás megvalósulását.

Előadók és óraszám
Bejelentkezés szerint heti egy alkalommal, délutánonként másfél-három órában tíz gyermeket foglalkoztatunk, összesen 48 héten keresztül több mint 120 órát. Az interaktív órákat egy muzeológus vagy múzeumpedagógus és egy informatikus közreműködésével bonyolítjuk le.