Ugrás a tartalomra

Interaktív előadások

Az edigiekben tartott előadásaink a MAZSÖK támogatásával: 2013. október 19-én Révkomárom Menház,  2013.október 27-én Szegedi Őszi Zsidó Fesztiválon, 2015. november 10-én Békéscsaba Zsinagógában, 2013. november 13-án Makó, József Attila Megyei Könyvtárban, 2013. december 16-án Kecskeméten a  Bólyai János Gimnáziumban, Református Gimnáziumban Örkényi groteszk és Gelléri Andor Endre novellái címen.

IRODALOM
 Tetszik, Hozzászólok, Megosztás 

A színház varázsa a jelenidejűségben, a megismételhetetlenben rejlik. A színész által előadott, átélt, átadott szöveg sokkal erőteljesebb, inspirálóbb, maradandóbb élményt ad, mint amikor azt valaki maga olvassa. A diákok számára az újabb vers, vagy kötelező olvasmány sokszor újabb, bemagolandó betűhalmaz a sok más, megtanulandó mellett. De ha egy élő, érzelmekre közvetlenül ható előadás formájában érinti meg őket, akkor gondolatokat ébreszt, inspirál, asszociációkat indít el. (Erre szá­mos példa van a nagyszerű Iskolai Színház programsorozat tapasztalatai alapján.)

Tudósok szerint azért nem lehetséges a tökéletes "Mesterséges Intelli­gencia" létrehozása, mert éppen az asszociáció végtelen számú egyedisége miatt lehetetlen "betáplálni" az érzésére/érzelmekre/kérdésekre/felvetésekre adható reakciókat, válaszokat. Egy robotnak sohasem "jutna eszébe" egy érzelemmel telített előadás közben egy saját, egyedi élmény, sem annak továbbgondolása. Ahogy Szerb Antal írja Proust: Az eltűnt idő nyomában című regénye kap­csán:

"Emlékezet is kétféle van, a kétféle időnek megfelelően: van mechanikus emlékezet, amelynek segítségével felidézhetjük magunkban az eltűnt idő egyes vonásait - és van egy másik titokzatos emlékezés, amely megkérdezé­sünk nélkül, hirtelen tört ránk, és elénk állítja az eltűnt időt olyan gazdagon, olyan fájdalmas szépségben és olyan értelemmel teljesen, amelyről mit sem tudtunk akkor, amikor ez az idő nem múlt volt, hanem jelen. Marcel meg­kóstol egy teába mártott süteményt, amilyent gyermekkorában evett, és a jelennél százszor valóságosabban áll előtte egész mélységes gyermekkora." (Szerb Antal)

Ajánlott programunkkal is hasonló a célunk:

Az iskolai tantervhez kapcsolódva a TEVAN Alapítvány által kiadott kö­tetekből a tananyag témájához kapcsolódó novella, illetve regényrészleteket olvas fel /ad elő a meghívott színész. Az előadást követően a diákok feladata, hogy az interneten használatos fogalomként a témához kapcsolódóan az ös­szefüggő címkét, fogalmat (gondolatfelhőbe tartozót) válasszanak ki és saját asszociációik alapján egyedi, de a megadott tárgyhoz valamiképpen kapcso­lódó "prezentációt"(projektet) alkossanak.

 

Mindezt tetszőleges alkalmazás (program) segítségével. Majd ezen alkotást (projektet) ossza meg a tanárával és az óra résztvevőivel.

Eddig megjelent köteteink, melyekből ezen irodalom órát tartunk:

Nekem szeretetet kell Tisztelet Gelléri Andor Endrének

Ottlik + mások Tisztelet Ottlik Gézának

2x1 perces novellák Tisztelet Örkény Istvánnak

Major Henrik Panoptikuma a Nyugatos írók karikatúrái

Heltai Gáspár: A bölcs Esopusnak fabulái

Krúdy Gyula: Aranykéz utcai szép napok

Kosztolányi Dezső: Négy fal között

Csáth Géza: Muzsikusok

Karinthy Frigyes: írások írókról

Ady Endre: Muskétás tanár Úr

Nagy Lajos: Szobalány