Ugrás a tartalomra

Akkreditált képzések

Új prezentációs módszerek a hatékony kommunikációért a vállalkozásfejlesztésben
(FAT lajstromszám:PL-5653)

Új módszerek és lehetőségek az IKT eszközökkel támogatott oktatásban - multimédiás és web2-es tananyagfejlesztés, interaktív táblák használata

A továbbképzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevők rendelkezzenek az oktatás megvalósításához szükséges informatikai háttérismeretekkel. Váljanak képessé az interaktív tábla és a hozzá tartozó szoftver használatára. Tudjanak hatásos interaktív, bemutatókat készíteni, önállóan tananyagokat szerkeszteni, a modularitás elvét kihasználni.

A tananyagok előkészítése, feldolgozása valamint kiadása során, legyenek képesek a világhálóról begyűjteni a szükséges információkat. Tudják az elkészített anyagokat az Internetre feltölteni, majd megosztani. Használni tudják az Internetes fórumokat mind tájékozódásra, mind a tanulók tanulási folyamatainak irányítására. Mindezen új módszerekben jártasságot szerezzenek.

A tanfolyam résztvevőitől alapszintű felhasználói számítógép és Internet használati ismereteket várunk el.

A képzés négy modulra bontható, az első modul során a résztvevők a pedagógus-gyakorlatban általánosan alkalmazott programok konkrét alkalmazásait, lehetőségeit sajátítják el (pl. statisztikák, szaktanári jelentések, prezentációk). A résztvevők találkozhatnak a web2 fogalmával, ennek szükségességével az oktatásban, a konnektivista nézetekkel, módszerekkel. Egyre kevesebb az idő és egyre nagyobb az elsajátítandó tananyag, így fontos hangsúly fektetni az Internetes keresőmotorok, a hatékony keresések ismeretére, a fórumok, a web2-es enciklopédiák használatára. A résztvevők elsajátíthatják, hogyan lehet az oktatáshoz szükséges Internetes segédanyagokat, képeket, videókat a világhálón megosztani, a későbbiekben tananyagaikba linkként beintegrálni, offline üzemmód esetén letölteni. Megismerkedhetnek az Internetes csoportmunka lehetőségeivel, valamint egy on-line tanóra kivitelezésével. Fontos, hogy képet kapjanak a közösségi oldalak előnyeiről, hátrányairól, és tudják hatékonyan irányítani ezen oldalakon keresztül tanítványaik otthoni tanulási folyamatait.

második modul során ismerhetik meg a korszerű tanítási eszközként alkalmazható interaktív táblák használatát, tanórai alkalmazását. Az egyes példákon keresztül a résztvevők megtapasztalhatják, hogy mennyivel tud többet nyújtani az eszköz az egyszerű prezentációnál. Ebben a részben különös hangsúlyt fektetünk a kollaboratív eszközök, tanításban történő használati lehetőségeire.

harmadik rész eleje a konstruktív tanulási környezetek, a Lapoda Logo program közoktatásban való alkalmazásának lehetőségeit mutatja be a Lapoda Mese programmal együtt. Ezen programok leginkább az alsós korosztályban megvalósítható konstruktív oktatást segítik elő. A tanfolyam tananyag-fejlesztési részében a résztvevők megtanulják, hogy egy multimédiás tananyagszerkesztő szoftver segítségével miként lehet teljes értékű multimédiaalkalmazást létrehozni tetszőleges téma bemutatására. A résztvevők a továbbképzés végére önálló alkalmazást tudnak készíteni. A tanfolyam során a pedagógusok a multimédia elemek használatát modulonként egymásra építve, gyakorló feladatokon keresztül sajátítják el, melyeket a tanórákon egyéni illetve csoport munkában végeznek. A modulokhoz kapcsolódva folyamatos ellenőrző kérdések és értékelések, tanári visszacsatolások segítik az ismeretanyag mélyebb elsajátítását, a gyakorlatok hatékonyságát

negyedik modul során a résztvevőknek el kell küldeniük egy önálló tananyagot véleményezésre, kontaktidőn túl. Ezt a vizsgamunkát a tanfolyamon tanultak alapján a 30 órán túl egyéni munkában otthon készítik el. A vizsgafeladat akkor fogadható el, ha egy tananyagegységre épül és az alábbi multimédiás elemeket tartalmazza: kép; szöveg; hang vagy videó csatolás, beillesztés; internetes hivatkozás; oldalak közötti automatikus váltás; animáció; Az otthon önállóan elkészített vizsgafeladatot a tanfolyam utolsó napjától számított egy héten belül meg kell osztani a hallgatónak egy internetes portálon, letölthető formában.

A továbbképzés célcsoportja:

Óvodai és általános és középiskolai pedagógusok, valamint egyedi nevelési igényű és tanulókkal foglalkozó pedagógusok, tanárok, oktatók.

Tematika:

 • A tanfolyam célja, tematikájának áttekintése. A teljesítendő követelmények, feladatok ismertetése
 • Gyakorlati feladatok a pedagógus által készítendő dokumentációkhoz. Prezentációk, statisztikák, szaktanári
 • Osztályfőnöki – munkaközösségi jelentések áttekinthető, egyszerű elkészítése, módosítása.
 • Web2 jelentése, a fejlődés folyamata, kapcsolata az oktatással,szerzői jogok, oktatáshoz szükséges segédanyagok, hatékony legális kiegészítők, kereső rendszerek, kereső motorok, Internetes csoportmunka, On-line tanóra, közösségi oldalak az oktatásban, a web2 módszertana
 • Az interaktív táblákkal tartott órák előnyei, a tábla működésének ismertetése. Előre elkészített interaktív tananyag bemutatása.
 • Az aktív tábla megismerése;
  • Aktív tábla beállításai;
  • A számítógép és interaktív tábla közötti kapcsolati eszközök vezérlése;
  • Írás, rajzolás az interaktív táblához tartozó szoftverrel
  • Írás, rajzolás a kompatibilis szoftverekben;
  • Lebegő eszköztár használata;
  • Az OLE objektumok használata az aktív táblán; Jegyzetelés már meglévő alkalmazásokban; Kézírás felismertetése;
  • Az aktív tábla képtárának használata, mintasablonok alkalmazása;
  • Hatásos bemutatók elemeinek ismertetése; Különleges beépített, hatáskeltő eszközök alkalmazása
  • Interaktív bemutató készítése csoportos munkában
  • A multimédia fogalma, elemeinek áttekintése;
   • Lapoda Mese bemutatása
   • Lapoda Logo bemutatása
   • Tananyagfejlesztő szoftver ismertetése, ezen alkalmazás elemeinek jártasság szintű elsajátítása
   • Önálló egyénre szabott feladat készítése az eddigi ismeretek alapján; Felmerülő kérdések, problémák, hiányosságok pótlása
   • Az elkészített interaktív multimédiás tananyag bemutatása, interaktív tábla segítségével

A tanfolyam során használt eszközöket és jegyzetet ingyenesen biztosítjuk.
A tanfolyam eredményessége érdekében hetente egy alkalommal géptermi külön gyakorlási lehetőséget biztosítunk.