Kezdőlap
Interaktív kiállítás
Könyvkiadás
Oktatás
Pályázatok
Dokumentumok
Nyomdatörténet
Sajtó
Kiadott könyvek
TevanIldikó
+36 5 42 30
Adószám: 18188806-1-42
1061 Bp, Andrássy út 31.
infotevan-alapitvanyhu
Facebook

Kisfaludy Károly - Tollagi Jónás

A Tollagi Jónás viszontagságai Kisfaludy korát bemutató realisztikus igényû novella. Három része, a Tollagi Jónás Pesten, a Tollagi Jónás, mint házas és a Tollagi Jónás, mint atya, eredetileg 1827-ben jelent meg az Aurórában. Tollagi jogászi mûveltségû fiatal nemes. Nemcsak Werbõczit ismeri, hanem a latin klasszikusokat is, és a tapasztalás vágya vonzza Pestre. Itt azonban kiderül, hogy mûveltsége nagyon elmaradott, rájön, hogy " le kell ráznia az iskolai köntöst, amely "szabad röptét hátráltatja". Rossz emberek hatása alá kerül, mindenféle Lépfavyak, Kamatiak hatása alá, sok balfogása után azonban mégis eléri a boldogságot. A ravaszok, és önzõk idõlegesen fölénybe kerülnek, de a végén Tollagi becsületessége elnyeri jutalmát. Kisfaludy az elmaradottságot tartja a nemesség legsúlyosabb és korában legveszélyesebb társadalmi betegségének. A Tollagi levélformában írt regény, a fõszereplõ jelleméhez és provinciális mûveltséghez való stílusbeli simulás megóvja Kisfaludyt a túlzott neológia és finomkodás veszélyeitõl, a novella ízes, természetes nyelve a mai olvasó számára is élvezetes. (A magyar irodalom története, Szerk.: Pándi Pál Akadémia kiadó, Budapest)