Kezdőlap
Interaktív kiállítás
Könyvkiadás
Oktatás
Pályázatok
Dokumentumok
Nyomdatörténet
Sajtó
Kiadott könyvek
TevanIldikó
+36 5 42 30
Adószám: 18188806-1-42
1061 Bp, Andrássy út 31.
infotevan-alapitvanyhu
Facebook

Kosztolányi Dezsõ - Szegény kisgyermek panaszai

Részlet Tevan Andor 1950-ben írott önéletrajzából: Ugyanebben az évben (1913) úttörõ vállalkozásba kezdtem, amellyel elõttem még senki nem próbálkozott. Kiadtam az Amatõr Tevan sorozat elsõ kötetét. Kosztolányi Dezsõ: A szegény kisgyermek panaszai címen írott verseit. Ez a könyv még ma is a legszebb magyar könyvek egyike. Hogy milyen jelentõsége volt megjelenésének akkor, mutatja Nádasi Pálnak, a neves esztétikusnak a könyv megjelenése után a Könyvtári Szemlében közölt terjedelmes kritikájából kiragadott következõ részlet: " A Tevan kiadású könyvek a legszebb magyar könyveknek nevezhetõk. Ezek között is elsõ helyen a most megjelent Kosztolányi verseskönyv, A szegény kisgyermek panaszai áll. Ámbár a kötésétõl a betû metszéséig minden külföldi ízlést árul el, de finom ízlésû, nemes arányú, gondos munka, s valóban irigylésre méltó az a költõ, aki ilyen gyengéd felkarolással jelentkezhetik olvasói elõtt. A sorok valõrje, a vers ritmusa, a gondolatok akcentusa csak így jut kellõ módon érvényre, mikor a szedés maga is akkordokban zeng a papirosról." (Tevan Andor: Narancsliget az Északi-sarkon, Kner, Békéscsaba-Gyoma 1989)