Kezdőlap
Interaktív kiállítás
Könyvkiadás
Oktatás
Pályázatok
Dokumentumok
Nyomdatörténet
Sajtó
Kiadott könyvek
TevanIldikó
+36 5 42 30
Adószám: 18188806-1-42
1061 Bp, Andrássy út 31.
infotevan-alapitvanyhu
Facebook

Kisfaludy Sándor - Regék a magyar elõidõbõl

A jelen problémái által elõidézett tragikus érzelmeket a régiségbe plántálja át: így alakítja ki Kisfaludy a rege-mûfajt. Történik mindez akkor, amikor a romantika a középkori lovasság kultuszát népszerûvé teszi az irodalomban. Regékben nem annyira az epikus tartalom, mint inkább annak lírai kihangzása fontos: a hazafias buzdító, sarkalló erõ, az érzelmi hatás. Kisfaludy elsõ regéje a Csobánc a tragédiába fulladó szerelem témáját dolgozza fel. A Tátikában több romantikus, regényes, izgalmas mozzanat és hazafias frázis halmozódik fel. A harmadik regéje, Kisfaludy "kedvenc kölyke", a Somló, túlnyomórészt az 1805 körüli hazafias közszellem szülötte. A líra helyett itt már az elbeszélõ elem uralkodik. Kolozsvári Sándor sajátosan hazai hangulatú színezett fametszeteivel jelent meg a regéket tartalmazó Tevan kiadvány. (A magyar irodalom története, Szerk.: Pándi Pál Akadémia kiadó, Budapest)