Kezdőlap
Interaktív kiállítás
Könyvkiadás
Oktatás
Pályázatok
Dokumentumok
Nyomdatörténet
Sajtó
Kiadott könyvek
TevanIldikó
+36 5 42 30
Adószám: 18188806-1-42
1061 Bp, Andrássy út 31.
infotevan-alapitvanyhu
Facebook

Fazekas Mihály - Ludas Matyi

A magyar felvilágosodás legnépszerûbb elbeszélõ költeménye. Az eredetileg keletrõl származó mesei vándormotívum arab közvetítéssel Spanyolországon keresztül terjedt el szerte Európában. A mese változatai így számtalan nép kultúrájában megtalálhatók, de magyarországi sikere inkább a debreceni feldolgozás merészségének, realizmusának köszönhetõ. Fazekas nem is mert gondolni mûvének kiadására. Amikor megtudta, hogy tudtán kívül mégis kinyomtatták, és kézrõl kézre terjed az országban, elõszót írt hozzá, amelyben hangsúlyozza, hogy elbeszélésében nem saját korát ábrázolja. A polgárosodó Magyarországon ezt persze senki nem hitte el neki, Lúdas Matyit kortársuknak tekintették az olvasók. A körülbelül egy évszáddal késõbb megjelenõ Tevan kiadás, tisztelgés a sikeres mû elõtt. Lila selyemkötésben jelent meg Divéky József fametszeteivel. A Lúdas Matyinak egy évszázaddal késõbb is nagy sikere volt, az Amatõr sorozat negyedik darabjának számozott példányai pillanatok alatt elfogytak. (A magyar irodalom története, Szerk.: Pándi Pál Akadémia kiadó, Budapest)