Kezdőlap
Interaktív kiállítás
Könyvkiadás
Oktatás
Pályázatok
Dokumentumok
Nyomdatörténet
Sajtó
Kiadott könyvek
TevanIldikó
+36 5 42 30
Adószám: 18188806-1-42
1061 Bp, Andrássy út 31.
infotevan-alapitvanyhu
Facebook

Heltai Gáspár - A bölcs Esopusnak...

Heltai Gáspár így köszönti az olvasót a könyv bevezetõjében:

"Szerető uraim és szerelmetes atyámfiai! Im mind egybegyüjtöttem és egybeszedtem jónéhány fabulákat, régieket és újakat. Mi okból mûveltem légyen ezt, minden jámbor olvasó megértheti az értelmekbõl, mellyeket minden fabula mellé szerzettem és utánna vezettem. A Tevan-nyomda Heltai fabuláit az amatõr-sorozat tizenharmadik köteteként adta ki, külön e könyv számára készített papiroson. Egy XVIII. századi kiadás ismeretlen mesterének fametszeteit Korda Géza metszette újra fába, Keleti György pedig a Tevan kiadvány könyvtervéhez alkalmazkodva költötte át "az eredeti miden szépségének áhítatos megõrzésével".

A tanmesék 1943-as megjelentetését nem nehéz erkölcsi állásfoglalásként értelmeznünk.