Kezdőlap
Interaktív kiállítás
Könyvkiadás
Oktatás
Pályázatok
Dokumentumok
Nyomdatörténet
Sajtó
Kiadott könyvek
TevanIldikó
+36 5 42 30
Adószám: 18188806-1-42
1061 Bp, Andrássy út 31.
infotevan-alapitvanyhu
Facebook

Petõfi Sándor - Az apostol

Petõfi Az apostol húsz fejezetébe sûrítette küzdelmes élete tapasztalatait 1948-ban, amikor Jellasics csapatai már a fõvárost fenyegették. Hõsének, Szilveszternek életébe saját sorsának szálait is beleszõtte, és számos motívum Táncsicsra utal. A költemény az események közepén kezdõdik, Szilveszter családjának nyomor képeivel. Ez után következnek a fõhõs gyerekkorának realista képei, majd forradalmi harcának története, végül vértanúi halála. Cselekményének tere a vidék és a fõváros; a földesúr figurája mellé már felzárkózik a szerkesztõ, falusi templom mellé a titkos nyomda, a klérussal szemben a forradalmi antiklerikalizmus. Szilveszter típusába Petõfi belesûríti a század európai forradalmainak és forradalmasító olvasmányainak tapasztalatait és hatását, s hozzáadja mindezt saját történelmi élményeihez. Így formálja meg a magyar haladás létkérdéseit hordozó nagy költeményt. A Tevan sorozat kiadványát Kolozsvári Sándor rézmetszetei díszítik.. (A magyar irodalom története, Szerk.: Pándi Pál Akadémia kiadó, Budapest)